„It's a people business and we're committed to our people“

Etický kodex

Etický kodex Foster Facility obshauje důležitá pravidla chování, která nám pomáhají k tomu, abychom přiměřeně odpověděli na etické a právní otázky, s nimiž se setkáváme při strategických úvahách.

Z porušení tohoto etického kodexu se vyvozují důsledky. V závažných případech může jeho porušení vést k výpovědi pracovního poměru.

Etický kodex