Technická správa objektů

Technická správa objektů

Zajišťujeme technickou správu průmyslových i komerčních objektů. Od údržby technických zařízení až po proškolení PO a BOZP.

Nabízíme tyto služby:

  • údržba technických zařízení (osvětlení, přístupový systém apod.),
  • obsluha technologických celků (výtahy, topení, vzduchotechnika apod.),
  • koordinace činnosti nasmlouvaných revizí a kontrol (výtahy, hasicí přístroje, elektro, kotelny, apod.),
  • pohotovostní úklid sněhu,
  • zabezpečení vývozu směsného a tříděného odpadu,
  • PO a BOZP školení,
  • zajištění výběrových řízení na dodavatele oprav většího rozsahu.