Property management

Property management

Nabízíme služby property managementu, včetně zastupování klienta vůči třetím stranám.

Poskytujeme tyto služby:

  • správu smluv, plánování a organizování periodické kontrolní činnosti,
  • optimalizaci provozních nákladů,
  • space management, optimalizaci využití ploch,
  • vedení evidence odpadů,
  • vedení a aktualizace seznamu majitelů/nájemců, předávání nebytových prostor a objektů,
  • vedení podvojného účetnictví včetně komplexního finančního plánu,
  • pravidelný reporting.