Fyzická ostraha

Fyzická ostraha

Speciálně proškolená ostraha zabezpečí vaše objekty i majetek. Je vybavena moderními telekomunikačními prostředky a odbaví za vás také např. telefonní ústřednu či ohlašovnu požáru.

Zajišťujeme tyto služby:

  • nepřetržitý monitoring objektu s nepravidelně rozvrženými obchůzkami,
  • obsluhu bezpečnostních systémů (EPS, EPS),
  • kontrolu dodržování protipožárních opatření,
  • kontrolu vstupu osob a vjezdu vozidel,
  • zásah v případě mimořádných situacích k ochraně zdraví a majetku zákazníka,
  • evidenci a ohlašování návštěv a vozidel,
  • reporting správě objektu ohledně poruch a závad,
  • řešení drobných provozních problémů.