Bezpečnostní analýza

Bezpečnostní analýza

Provádíme celkovou bezpečnostní analýzu. Návrh zabezpečení vašich objektů a majetku pro vás vypracujeme na míru.

Zajišťujeme tyto služby:

  • posouzení rizik a možností neoprávněného vniknutí,
  • posouzení vzniku mimořádných situací,
  • prověření účinnosti stávajícího technického vybavení,
  • analýzu stávajících preventivních opatření,
  • návrh zlepšení stávajících prvků ochrany objektu,
  • pravidelný reporting o stavu zabezpečení objektu, včetně návrhů na doplnění, nebo výměnu bezpečnostních systémů,
  • realizaci dodávky, včetně montáže a připojení.